Tủ bếp nhựa TB89

3,800,000 đ 4,300,000 đ -11%

Tủ bếp nhựa TB90

3,500,000 đ 4,500,000 đ -22%

Tủ bếp nhựa TB92

3,600,000 đ 4,000,000 đ -10%

Tủ bếp nhựa TB91

3,600,000 đ 4,000,000 đ -10%